Zuid-Limburg is rijk aan evenementen

In Zuid-Limburg worden regelmatig grote evenementen en manifestaties georganiseerd. Denk aan Pinkpop, Red Bull Crashed Ice, Amstel Gold race en WK-wielrennen. Als daar iets ernstigs gebeurt, wil iedereen zo snel mogelijk het gebouw of het terrein verlaten. De kans bestaat dat er dan paniek uitbreekt. Dat kan worden voorkomen door het nemen van maatregelen, zoals het creëren van voldoende vluchtwegen en het begeleiden van het publiek.

Risico's bij evenementen

Overheid kijkt mee bij de organisatie van evenementen

Wie een evenement organiseert, moet een vergunning aanvragen bij de gemeente. Organisator en overheid bekijken samen hoe de veiligheid zo goed mogelijk kan worden gewaarborgd. De organisatoren moeten voldoende beveiligingsmensen inzetten, de bewoners en andere belanghebbenden informeren, ze moeten bezoekers(stromen) in goede banen leiden en soms groepen van elkaar scheiden. Vooraf worden de maatregelen besproken in het driehoeksoverleg van burgemeester, politie en justitie. De burgemeester zal pas de vergunning verlenen als aan alle voorwaarden op het gebied van veiligheid wordt voldaan.

Wat doen de hulpdiensten?
Bij grootschalige evenementen staan politie, brandweer, gemeentelijke en geneeskundige diensten paraat. Als er in een menigte paniek uitbreekt, kunnen mensen in de verdrukking komen. De inzet is afhankelijk van de omvang van het publiek en het evenement.

Enkele voorbeelden van inzetmogelijkheden:

  • De mensenmassa met behulp van hekken in overzichtelijke groepen verdelen
  • Politie te paard inzetten (heeft een goed overzicht over de menigte)
  • Cameratoezicht

Ook is het gebied in kaart gebracht en is er gezorgd voor voldoende vluchtwegen en vooraf aangewezen opvanglocaties. Wanneer er tijdens een grootschalig evenement problemen ontstaan, handelen de hulpdiensten snel en adequaat. Mocht dat nodig zijn, dan treedt de driehoek (burgemeester, politie en justitie) sturend op.

Wat kunt u zelf doen?
Kijk bij het betreden van een gebouw altijd waar de nooduitgang is; u weet dan welke kant u op moet om bij een incident de locatie zo snel mogelijk te kunnen verlaten. Als er tijdens een evenement paniek ontstaat, loop dan niet tegen de mensenstroom in. Blijf rustig en volg de aanwijzingen van de hulpdiensten op.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op:

Deel deze pagina: