Natuurrampen

De kracht van de natuur kan enorm zijn. Overstroming, aardbeving, natuurbrand of extreem weer, ook Zuid-Limburg kan ermee te maken krijgen.

Meer informatie

Brand en instorting

Vuur kan zich razendsnel verspreiden. Sneller dan menigeen denkt. Wees voorbereid en vergroot de kans om uzelf in veiligheid te brengen.

Meer informatie

Gevaarlijke stoffen

Of een stof in gevaarlijke hoeveelheden is vrijgekomen, kunt u zelf niet ruiken of zien. Volg daarom altijd de aanwijzingen van de hulpdiensten op.

Meer informatie

Uitval stroom, gas, water

Als stroom, gas of water uitvalt, is dat in eerste instantie vooral vervelend. Door goed voorbereid te zijn, kunt u voorkomen dat de gevolgen erger worden.

Meer informatie

Verkeersrampen

Elke weggebruiker kan bijdragen aan een veilig verkeer. Maar in een dichtbevolkt gebied als Zuid-Limburg zijn ongevallen op de weg, in de lucht of op het water niet altijd te voorkomen.

Meer informatie

Besmettelijke ziekten

Goede hygiëne verkleint de kans dat u besmet raakt. Dat kan van groot belang zijn bij ziekteverwekkers waarvan u ernstig ziek kunt worden. Lees de tips!

Meer informatie

Risico's bij evenementen

Hou er bij het bezoeken van een groot of risicovol evenement rekening mee dat er ondanks een goede voorbereiding iets mis kan gaan, hoe klein die kans ook is.

Meer informatie

Terrorisme dreiging

De kans op een terroristische aanslag in Nederland is gering, maar niet uit te sluiten. Zorgen maken hoeft u zich niet; alert zijn is altijd verstandig.

Meer informatie

Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Voor een veilige samenleving

Een ramp in uw omgeving. Daar denkt u natuurlijk liever niet aan. Toch kan er altijd iets gebeuren. Deze website informeert u over hoe de Veiligheidsregio noodsituaties voorkomt, bestrijdt en herstelt. En wat u zelf kunt doen om beter voorbereid te zijn. Ook bij grote incidenten vindt u hier actuele informatie.

Want veiligheid gaat iedereen aan.

Vacatures

Twitter

Vragen en antwoorden

Bekijk de Twitterstream
Thiange Limburg - kerncentrale

FANC Nieuws (België)
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

Het feed adres is niet geldig.