Veiligheidsregio ZL geïnformeerd over tijdelijke stillegging Tihange2
09 augustus 2012 - 20:30

Maastricht 9 augustus 2012. Gisteren werd de voorzitter van de Veiligheidsregio ZL, burgemeester Hoes, door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie geïnformeerd over de mogelijke problemen met  reactor Doel3 van de kerncentrale in Doel, in de buurt van Antwerpen. Tijdens regulier onderhoud (de reactor is dan niet in bedrijf) zijn afwijkingen geconstateerd in de dichtheid van de wand van deze reactor. De reactor Tihange2 van de kerncentrale Tihange, in de buurt van Luik, is van dezelfde fabrikant. In verband met reeds gepland onderhoudswerkzaamheden wordt de reactor Tihange2 de komende week stilgelegd. De komende maand worden daarbij ook metingen uitgevoerd. 

De Belgische autoriteiten hebben het ministerie van Economische Zaken , Landbouw en Innovatie direct geïnformeerd over de gemeten afwijking bij Doel3 en de voorgenomen metingen bij Tihange2. Op haar beurt informeerde het ministerie de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. De Belgische autoriteiten hebben aangegeven extra onderzoek te willen verrichten. De reactor Doel3 ligt sinds juli jl. stil voor groot onderhoud.  In afwachting van volledig resultaten ligt reactor Doel3 minstens tot 31 augustus stil en is er geen acuut gevaar. Beide reactoren worden onderzocht.

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft de Belgische autoriteiten gevraagd om hem op de hoogte te houden van de uitkomsten van het verdere onderzoek en mogelijke ontwikkelingen. De minister heeft ook toegezegd om de regio op de hoogte te blijven houden. Het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg is tevreden over de snelle informatieverstrekking vanuit het ministerie en de  voorgenomen stillegging van reactor Tihange2.

Deel deze pagina: