Euregionale samenwerking Wij werken samen aan veiligheid

Euregio Maas – Rijn

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg ligt centraal in de Euregio Maas-Rijn, een regio die zich uitstrekt over drie landen en die uniek is voor Nederland en zelfs voor Europa. Deze kwalificatie dankt de euregio niet alleen aan het feit dat er in een relatief klein gebied ongeveer 3,6 miljoen mensen wonen, verdeeld over drie landen en even zoveel landstalen en culturen, noch aan het gegeven dat er voor de inwoners allang geen grenzen meer lijken te bestaan. Wat dit stukje Europa vooral zo uitzonderlijk maakt, is de vergevorderde samenwerking op nagenoeg alle denkbare gebieden, waardoor zowel lands- als cultuurgrenzen geen barrières meer vormen. Barrières die anders bijvoorbeeld een adequate hulpverlening ernstig in de weg zouden staan.

Voor de 3,6 miljoen inwoners van de Euregio Maas-Rijn en daarmee ook voor de circa 600.000 inwoners van Zuid-Limburg is een goede euregionale samenwerking op het gebied van de hulpdiensten zelfs letterlijk van levensbelang. Als bij een ernstig ongeval in Zuid-Limburg de komst van een specialistisch team vereist is, dan wordt deze in de regel per traumahelikopter vanuit Duitsland ingevlogen. Inzetten van de brandweer op Belgisch grondgebied worden vaak door de Nederlandse brandweer verzorgd en slachtoffers met ernstige brandwonden worden direct overgebracht naar het brandwondencentrum van het Klinikum in Aken. Maar ook de politie heeft baat bij directe samenwerking. Grensoverschrijdende achtervolgingen, gijzelingen in het grensgebied en gezamenlijke controles op snel- of waterwegen behoeven een strakke en directe aansturing.

Dat de lijst van praktijkvoorbeelden als deze vrijwel onuitputtelijk is, komt omdat er binnen de Euregio Maas-Rijn al vele tientallen jaren sprake is van nauwe samenwerking. In het Meld- en Coördinatie Centrum in Maastricht hebben medewerkers van buitenlandse hulpdiensten regelmatig een werkplek om de internationale samenwerking rondom hulpverlening en crisisbeheersing nog verder te optimaliseren.

De blik van de veiligheidspartners in de Euregio blijft vooruit gericht!

Deel deze pagina: