Meld- en CoördinatieCentrum (MCC)

vregio-gebouw.jpgRond 2003 ontstond in Zuid-Limburg de visie op een (eu)regionaal centrum, waar politie, brandweer, GHOR en gemeenten samen konden werken aan veiligheid in de regio. Deze behoefte te kunnen beschikken over een dergelijk centrum was er niet alleen bij de veiligheidspartners. Ook bij het bestuur was -gelet op hun (toekomstige) verantwoordelijkheid voor het beheer van een gemeenschappelijke meldkamer- deze behoefte nadrukkelijk aanwezig. Een dergelijk centrum echter, kon niet binnen de bestaande ruimten / gebouwen gerealiseerd worden, waardoor nieuwbouw geboden was.

Visie
Deze visie heeft geleid tot het daadwerkelijk bouwen van het Meld- en Coördinatiecentrum (MCC). In dit MCC zijn de functionaliteiten van de meldkamers politie, brandweer en ambulancezorg (de gemeenschappelijke meldkamer), het servicecenter, het Regionaal Beleidsteam (RBT) en het Regionaal Operationeel Team (ROT) -inclusief actiecentra- zodanig onder één dak gerealiseerd dat er een optimale en integrale afstemming kan plaatsvinden van alle processen rondom melding en alarmering, opschaling en afschaling, leiding en coördinatie en informatiemanagement.

112
Wie nu het alarmnummer 1-1-2 in Zuid-Limburg belt, krijgt de gemeenschappelijke meldkamer van ambulancezorg, brandweer en politie aan de lijn. De centralisten van deze meldkamer staan 24 uur per dag klaar voor mensen in nood. Zij nemen meldingen aan, registreren deze en onderhouden het contact met de hulpverlener op straat. De meldkamer vormt de eerste schakel in het proces van opschaling bij een ramp of grootschalig incident.

Deel deze pagina: