Disclaimer Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Aansprakelijkheid
Hoewel de Veiligheidsregio Zuid-Limburg de grootst mogelijke zorg betracht bij de samenstelling van deze website, aanvaardt de Veiligheidsregio Zuid-Limburg geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze website opgenomen informatie. Toegang tot en gebruik van de website en de daarin opgenomen verwijzingen geschieden voor risico van de bezoeker ervan. De gegevens die deze website bevat, zijn uitsluitend opgenomen ter algemene informatie en zijn ook slechts als zodanig bedoeld. Aan deze gegevens kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. De Veiligheidsregio Zuid-Limburg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

Hoewel uiterste zorg is besteed aan de correctheid, accuraatheid en actualiteit van de op deze site opgenomen informatie kan niet worden ingestaan voor eventuele fouten of onvolledigheden.

Cookies
Sinds juni 2012 is er een nieuwe wet van kracht, de Telecomwet. Onderdeel daarvan is de Cookiewet. Hierdoor is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. De website van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg maakt gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer, smartphone of tablet wordt opgeslagen. Deze website gebruikt bijvoorbeeld een cookie voor bijhouden van bezoekersaantallen en andere statistieken. Op basis van die gegevens kunnen we onze website verbeteren. We gebruiken de gegevens niet om te weten wie u bent, maar om bijvoorbeeld te bekijken welke webpagina's het meest bezocht worden.

Copyright
Op de geplaatste foto's is copyright van toepassing. Het is verboden foto's van deze site over te nemen tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is verleend door de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Deel deze pagina: