Ontwrichting

Sommige mensen of groepen schuwen niet voor het gebruik van geweld om hun politiek of religieuze doelen te bereiken. Bomaanslagen op mensenmassa's, gebouwen of verkeersknooppunten binnen het openbaar vervoer. Het zijn methoden om mensen te intimideren en de maatschappij te ontwrichten.

Terrorisme dreiging

De bestrijding van terrorisme is in de eerste plaats een taak van de landelijke overheid. Nationale inlichtingendiensten, zoals de AIVD, werken hiervoor nauw samen met militaire diensten en een groot aantal andere organisaties. Doel is om terroristische activiteiten tijdig te ontdekken en aan te pakken. Sinds 2005 zorgt de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid voor de onderlinge afstemming. Op het gebied van terrorismebestrijding wordt er ook internationaal samengewerkt.

Help terrorisme voorkomen
U kunt zelf helpen om terrorisme te voorkomen door alert te zijn op verdachte situaties en personen. In uw buurt, in het openbaar vervoer of op uw werk. Waarschuw de politie als u iets niet vertrouwt. Komt u op internet extremisme tegen? Meld dat dan bij het Meldpunt Cybercrime.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op Crisis.nl

Deel deze pagina: