Wat zijn gevaarlijke stoffen?

Sommige bedrijven in onze regio werken met gevaarlijke stoffen. Onder een gevaarlijke stof verstaan we een stof die mogelijk giftig, brandbaar of explosief is. Daarbij kunt u denken aan chloor, LPG en ammoniak. Dergelijke stoffen bedreigen de gezondheid en veiligheid van iedereen die ermee in aanraking komt. Bovendien kunnen ze bij het vrijkomen grote schade aan het milieu veroorzaken.

Gevaarlijke stoffen
 

Kerncentrale Tihange
Nucleaire installaties voldoen aan strenge (internationale) eisen. De kans op een stralingsongeval in de kerncentrale van Tihange is heel klein. De kans op een stralingsongeval met gevolgen voor Zuid-Limburg is nog veel kleiner. Maar hoe onwaarschijnlijk ook, de kans is niet nul. Lees meer over radioactieve straling, gezondheidsrisico’s en maatregelen onder Kernincident.

Ongeval in een kerncentrale

Zuid-Limburg heeft geen kerncentrale. De dichtstbijzijnde kerncentrale staat in Tihange, op ongeveer 40 kilometer afstand van de Nederlandse grens.

Kans op ongeval heel klein
Kerncentrales nemen een groot aantal veiligheidsmaatregelen. Ze voldoen aan strenge eisen en worden gecontroleerd door (inter)nationale toezichthouders. Daardoor is de kans op een stralingsongeval in de kerncentrale van Tihange heel klein. De kans op een stralingsongeval met gevolgen voor Limburg is nog veel kleiner.

Wat is het risico voor Limburg bij een ongeval?
Na een ongeval kan er radioactieve straling uit een kerncentrale komen. Mensen in de directe omgeving kunnen daaraan worden blootgesteld. Limburg zal niet door deze directe straling getroffen worden. Zo ver kan straling niet reiken. Na een ongeval kunnen er ook radioactieve stoffen vrijkomen uit een kerncentrale. Ze kunnen zich via de lucht of water verspreiden. Mogelijk richting Limburg.

Blootstelling aan radioactieve stoffen
Of er radioactieve stoffen in Limburg terechtkomen, hangt sterk af van het weer, zoals de windkracht en windrichting. Als de radioactieve wolk overdrijft, kunnen de inwoners van Limburg op verschillende manieren met radioactieve stoffen in aanraking komen. Bijvoorbeeld door het inademen van radioactieve stofdeeltjes. Radioactieve stoffen geven radioactieve straling af. Afhankelijk van de hoeveelheid straling kan dit een risico voor de gezondheid zijn.

Risico gezondheid
Hoe meer je wordt blootgesteld aan radioactieve straling, hoe groter de kans op kanker. Een mens heeft in zijn leven 33% kans om kanker te krijgen. Bij blootstelling aan 200 milliSievert stijgt die kans met 1%. Ter vergelijking: iemand die na het ongeval in Fukushima op 50 km afstand van de kerncentrale 24 uur onbeschermd doorgebracht zou hebben, zou 0,29 milliSievert hebben opgelopen.

Voorbereiding veiligheidsregio
De veiligheidsregio bereidt zich voor op de gevolgen van een ongeval in de kerncentrale van Tihange. Dat gebeurt aan de hand van nationale en internationale richtlijnen en adviezen. Een voorbeeld zijn de internationaal bepaalde voorbereidingszones. Zuid-Limburg valt binnen de zone waarin jodiumtabletten worden verspreid. Als het nodig is, kan de overheid na een stralingsongeval besluiten om (ook) andere maatregelen te nemen, bijvoorbeeld ter bescherming van ons eten en drinken.

Vragen en antwoorden

Samenvatting belangrijkste informatie (uit de vragen en antwoorden)

Animaties

Test: wat weet u van radioactieve straling?

Meer  informatie

Infobulletin voor gemeenten

Nieuws

Documenten

Brieven van de minister

Gevaarlijke stoffen

Wat doet de veiligheidsregio?
De veiligheidsregio doet haar best om de bevolking en het milieu tegen de risico’s van gevaarlijke stoffen te beschermen. Er zijn strenge veiligheidseisen voor opslag, gebruik en transport van gevaarlijke stoffen (via weg, water, spoor en buizen onder de grond) vastgelegd in de Nederlandse wetgeving. De brandweer speelt een belangrijke rol in het opstellen en controleren van deze eisen. Maar er kan altijd iets misgaan.

Wat kunt u zelf doen?
U kunt zich beter beschermen voor gevaarlijke stoffen door vooraf te informeren wat giftige stoffen zijn, en waar ze zich in uw omgeving bevinden. Raadpleeg hiervoor de risicokaart.

Hoe wordt u gewaarschuwd?
Bij een eventuele noodsituatie wordt u gewaarschuwd door de sirene, NL-Alert of via een geluidswagen in uw buurt. Ook kunnen ze hiervoor pagina 112 van L1 teletekst of sociale media gebruiken. Als de sirene gaat, fungeert L1 als rampenzender. 

Noodsituatie? Blijf binnen!

Blijf bij een noodsituatie met giftige stoffen binnenshuis, met ramen en deuren dicht en help zo nodig anderen in veiligheid te brengen. Wat u verder precies moet doen hangt af van de stof die vrijgekomen is. Raadpleeg de regionale rampenzender L1.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de site www.brandweer.nl.

Deel deze pagina: