Ziektegolf, epidemie en pandemie

Voorbeelden van besmettelijke ziektes zijn, (vogel)griep, SARS, hepatitis (geelzucht), legionella-longontsteking of meningitis (nekkramp). Als een besmettelijke ziekte veel mensen treft, spreken we van een ziektegolf of epidemie. Een wereldwijde uitbraak heet pandemie. Grote uitbraken van (besmettelijke) infectieziekten komen gelukkig niet vaak voor. Maar als een grote groep mensen ziek wordt, kan dat de samenleving behoorlijk ontwrichten.

Besmettelijke ziektes

Een infectieziekte bij een mens of dier wordt veroorzaakt door bacteriën, virussen, schimmels of parasieten. Alleen besmettelijke infectieziekten zijn overdraagbaar van mens (of dier) op mens. Dit kan via een direct contact met besmette personen of dieren. Maar u kunt ook besmet raken door contact met lichaamsvloeistoffen van een geïnfecteerde persoon of door inademing van besmette lucht die hij of zij verspreidt bij hoesten, niezen of braken. Tot slot kunt u ook door indirect contact geïnfecteerd raken. Dat kan via besmette voedingsmiddelen, dranken, voorwerpen of insecten.

Wat kunt uzelf doen?
Bij een uitbraak van een infectieziekte is het belangrijk om maatregelen te nemen ter voorkoming van besmetting. Goede hygiëne verkleint de kans op besmetting.

Enkele algemene hygiënemaatregelen:

  • Was regelmatig uw handen met water en zeep. Doe dat voor het eten én na het hoesten, niezen of snuiten
  • Droog de handen met een stuk keukenpapier of een papieren handdoekje
  • Houd bij het hoesten en niezen uw hand of zakdoek voor uw mond, of houdt uw mond tegen de binnenkant van uw arm. Nies of hoest niet in de richting van een ander
  • Gebruik bij voorkeur papieren zakdoeken of tissues. Gebruik ze eenmalig en gooi ze na gebruik in de vuilnisbak
  • Maak voorwerpen, zoals deurklinken, regelmatig schoon. Was regelmatig het beddengoed en stoffen speelgoed op 60 °C
  • Ventileer woon- en slaapruimten. Laat ventilatieroosters altijd iets open staan of zet het raam op een kier met anti-inbraakstang of slot
  • Blijf uit de buurt van mensen die besmet zijn. Blijf thuis als u zelf een besmettelijke ziekte heeft

Wat doet de Veiligheidsregio Zuid-Limburg?
Bij een landelijke dreiging of uitbraak van een infectieziekte met ernstige ziekteverschijnselen besluit de regering wat er moet gebeuren. De Veiligheidsregio Zuid-Limburg volgt die landelijke besluitvorming. Ze zorgt er dan voor dat maatregelen ter bestrijding van de crisis in de regio worden uitgevoerd. De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR = onderdeel van de GGD Zuid Limburg) coördineert alle geneeskundige hulp bij een grootschalige uitbraak van een infectieziekte. Als er een vaccin voorhanden is, zorgt de GHOR ervoor dat de mensen die daarvoor in aanmerking komen, gevaccineerd kunnen worden. Bij een grootschalige vaccinatie werken daar diverse organisaties aan mee.

Meer informatie
Bij een grote uitbraak van een infectieziekte geeft het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport informatie via de (landelijke) media en www.crisis.nl. Luister voor regionale aanwijzingen naar L1 radio, kijk op L1 teletekstpagina 112 of op deze website.

Algemene informatie over infectieziekten vindt u op www.ggdzl.nl of www.rivm.nl.

Deel deze pagina: