Veiligheidsregio’s gaan Limburgers informeren over risico’s straling
05 september 2017 - 11:33

De twee veiligheidsregio’s in Limburg gaan in oktober 2017 burgers informeren over de risico’s van straling. In die maand zal de rijksoverheid jodiumtabletten verspreiden ter voorbereiding op een mogelijk ongeval in een kerncentrale. Er is geen concrete dreiging. Het is een voorzorgsmaatregel.

Via diverse communicatiemiddelen willen de veiligheidsregio’s de inwoners van Limburg erop attenderen waar zij meer informatie kunnen vinden over de (gezondheids)risico’s van straling en de voorbereiding op een mogelijk ongeval in de kerncentrale van Tihange.

Niet alleen burgers worden geïnformeerd. Volksvertegenwoordigers, de pers en hulpverleners ook. Zo is er op 7 september as. een informatiebijeenkomst voor raadsleden en leden van Provinciale Staten in Limburg. Er wordt inhoudelijke informatie gegeven over de uitgangspunten en de wijze waarop de veiligheidsregio’s zijn voorbereid op een mogelijk incident bij Tihange. Het is geen discussieavond voor voorstanders en tegenstanders van Tihange. De veiligheidsregio’s hechten aan openheid. Daarom wordt diezelfde dag uitleg gegeven aan vertegenwoordigers van de regionale pers. Ook nodigt de veiligheidsregio vertegenwoordigers van diverse actiegroepen uit om in gesprek te gaan.

Iedereen mag een mening hebben over Tihange en daarover discussiëren. De veiligheidsregio’s kunnen geen standpunt innemen over Tihange of elk ander risico-object. Het is namelijk aan de gemeenteraden in Limburg om te bepalen welke risico’s we in onze regio acceptabel vinden en tot welk niveau de veiligheidsregio’s daarop voorbereid dienen te zijn.

Deel deze pagina: