Veel belangstelling voor informatiebijeenkomst over ‘Tihange’
26 mei 2015 - 14:55

Op initiatief van Onno Hoes, voorzitter Veiligheidsregio Zuid-Limburg, vond op 20 mei 2015 een informatiebijeenkomst plaats over de kerncentrale in Tihange (België). Uitgenodigd waren de raadsleden van de 18 gemeenten in Zuid-Limburg, de statenleden van de Provincie en de pers. Circa 80 belangstellenden waren naar de raadzaal Mosae Forum te Maastricht gekomen. Doel van de bijeenkomst was om informatie te geven over de actuele veiligheidssituatie en om de informatie-uitwisseling te verbeteren.

Na een korte inleiding door Onno Hoes was het woord aan een aantal sprekers uit België en Nederland. Jan van den Heuvel, algemeen directeur van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) introduceerde deze nieuwe Nederlandse ‘waakhond’ op het gebied van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming.  Vervolgens gaf Johan Hollevoet, directeur kerncentrale Tihange, een presentatie over deze kerncentrale, in het bijzonder over de actualiteit rondom de kernreactor Tihange2. Hij ging uitgebreid in op de ‘scheurtjes’ waarover ook Limburgse media berichtten. Aansluitend vertelde Nele Scheerlinck over de wijze waarop het FANC (Belgische nucleaire ‘waakhond’) zijn toezichthoudende rol vervult.

Na de presentaties was er gelegenheid om vragen te stellen. Daar werd volop gebruik van gemaakt. Tussen de diverse vragen sprong de wens voor een betere/snellere informatie-uitwisseling bij incidenten en calamiteiten in Tihange er uit. De aanwezigen gaven nadrukkelijk aan ook geïnformeerd te willen worden over kleine incidenten. Zowel het FANC, de ANVS als de veiligheidsregio zegden toe te bekijken hoe de huidige informatievoorziening verbeterd kan worden. Het FANC maakte daar al een begin mee. Nele Scheerlinck bood aan de veiligheidsregio op de lijst te plaatsen die de pers attendeert op incidenten bij Tihange.

Deel deze pagina: