NL-Alert stuurt controle bericht
31 januari 2013 - 22:59

Aanstaande maandag 4 februari rond 12.00 uur zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit. Wanneer u het bericht ontvangt, weet u zeker dat uw mobiel juist is ingesteld voor NL-Alert. Zo bent u direct op de hoogte als er echt een noodsituatie is.

Dit jaar zendt de overheid in totaal drie controleberichten uit: op 4 februari, 6 mei en 4 november.

Wat is NL-Alert?
NL-Alert is een nieuw aanvullend alarmmiddel van de overheid voor op de mobiele telefoon. Met NL-Alert kan de overheid mensen in de directe omgeving van een noodsituatie met een tekstbericht informeren. In het bericht staat specifiek wat er aan de hand is en wat u op dat moment het beste kunt doen. Zo kunnen meer mensen worden bereikt en worden mensen beter geïnformeerd. NL-Alert is aanvullend op reeds bestaande middelen zoals sirenealarm, website veiligheidsregio of rampenzender.

Hoe werkt NL-Alert?
De overheid zendt een tekstbericht naar de mobiele telefoons in de directe omgeving van een (dreigende) noodsituatie. NL-Alert werkt op basis van cell broadcast en niet met sms-berichten. Daardoor werkt NL-Alert óók als het netwerk overbelast is.
NL-Alert is gratis en anoniem. Bij NL-Alert is uw privacy gewaarborgd. De berichten worden uitgezonden in het gebied waar de noodsituatie zich voordoet. Uw naam en telefoonnummer zijn hiervoor niet nodig en blijven dus onbekend. 

In welke situaties zet de overheid NL-Alert in?
NL-Alert wordt ingezet bij levens- en gezondheidsbedreigende situaties, zoals een grote brand waarbij giftige rook vrijkomt, explosiegevaar of een overstroming.

Wat moet ik doen om NL-Alert te kunnen ontvangen?
Om NL-Alert te kunnen ontvangen, moet de telefoon geschikt zijn en moet u NL-Alert instellen op uw mobiele telefoon. Op http://www.nl-alert.nl staat welke mobiele telefoons al geschikt zijn en de instructies voor uw mobiele telefoon.

Deel deze pagina: