Introductie natuurbrandthermometer
05 juni 2012 - 20:18

Vanaf deze maand sluit de Veiligheidsregio Zuid-Limburg aan bij het landelijke alarmeringssysteem voor natuurbrandgevaar, de natuurbrandthermometer.

In droge perioden is extra aandacht nodig om natuurbranden te voorkomen en bij een brand adequaat te kunnen handelen. Daarvoor zijn in het verleden diverse afspraken gemaakt tussen de hulpdiensten, gemeenten en de natuurbeheerders. In Zuid-Limburg betrof een van deze afspraken een alarmeringssysteem waarbij voor alle partijen duidelijk was hoe droog de natuurgebieden zijn en welke inzet van de hulpdiensten nodig is.

Uit een inventarisatie in 2011 is gebleken dat in de verschillende regio's in Nederland diverse alarmeringssystemen in gebruik waren. Naar aanleiding daarvan is afgesproken om een uniform alarmeringssysteem te gaan gebruiken in de vorm van een thermometer met kleurcodering: de natuurbrandthermometer.

Aan de hand van deze thermometer is duidelijk te zien hoe groot de kans is op een natuurbrand die door de droogte makkelijk kan uitbreiden. Per kleurcodering is voor de burger duidelijk wat de risico's zijn en hoe deze verkleind kunnen worden en zijn er afspraken gemaakt over de inzet van de hulpdiensten en de natuurbeheerders. Zo zullen in droge periodes standaard meer brandweereenheden bij een natuurbrand worden ingezet en wordt de brandweer bij een brand begeleid door de natuurbeheerder.

In Zuid-Limburg ligt de grootste dreiging voor een natuurbrand voornamelijk bij de Brunssumerheide en de Schinveldse bossen. De Vereniging Natuurmomenten is verantwoordelijk voor de informatievoorziening omtrent de droogte in deze gebieden en initieert in samenwerking met de brandweer wijzigingen in de kleurcode van de natuurbrandthermometer. 

De natuurbrandthermometer is terug te vinden op de website van de brandweer: www.brandweer.nl/zuid-limburg  

 

Deel deze pagina: