Inspectie: correcte weergave Veiligheidsregio van steekincident
22 maart 2018 - 06:34

Op 14 december 2017 vond er in Maastricht een aantal incidenten plaats waarbij meerdere slachtoffers vielen; samengevat als ‘steekincident Maastricht’. De gewelddadige gebeurtenissen en heftige omstandigheden waren uitzonderlijk.

Om een helder beeld te krijgen van de gebeurtenissen heeft de burgemeester van Maastricht aan de Veiligheidsregio Zuid-Limburg gevraagd om een tijdlijn en een feitenrelaas van de betrokken hulpdiensten op te stellen en deze te toetsen aan de geldende protocollen. Vervolgens is deze rapportage ter validatie voorgelegd aan de Inspectie Justitie en Veiligheid.

Deze Inspectie meldt haar bevindingen per brief. Hierin staat onder meer: Het feitenrelaas geeft een correcte weergave van de gebeurtenissen. De hulpverleningsdiensten hebben goed gehandeld. Daarmee komen de bevindingen van de Inspectie overeen met de conclusies van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. 

Brief Inspectie Justitie en Veiligheid

Rapportage Veiligheidsregio Zuid-Limburg steekincident Maastricht 

 

 

 

Deel deze pagina: