Brand ontstaan op het terrein van Chemelot. Er zijn geen slachtoffers
09 november 2015 - 14:40

Brand ontstaan op het terrein  van Chemelot. Er zijn geen slachtoffers

De brand woedt in een hoofdgebouw van een opslagloods. In deze opslagloods liggen kunststofkorrels. Het branden van deze plastics gaat gepaard met hevige roetvorming. In de loods zijn geen chemische stoffen opgeslagen. De brandweer probeert uitbreiding van het vuur te voorkomen. Er wordt geblust met schuim. Het bluswater wordt opgevangen.

Zoals eerder aangegeven wordt geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden, ventilatie uit te schakelen en uit de rook en stank te blijven.

Prikkelende ogen en/of een vieze smaak in uw mond kunnen het directe gevolg zijn van rookontwikkeling in zijn algemeenheid.

Vragen en Antwoorden

1. Waarom heeft de brandweer metingen gedaan?

De brandweer doet metingen omdat iedereen dit van de brandweer verwacht. De uitkomsten zeggen meestal weinig over de risico’s voor de gezondheid. Wanneer de brandweer vermoedt dat er asbest vrijkomt bij de brand, zal de brandweer een gecertificeerd laboratorium inschakelen om de verspreiding van asbestdeeltjes in kaart te brengen. Wanneer de brandweer vermoedt dat er andere gevaarlijke stoffen, zoals dioxinen, zijn vrijgekomen, kan de brandweer ondersteuning krijgen van bijvoorbeeld de Milieu Ongevallen Dienst (MOD) van het RIVM voor nader onderzoek. 

2. Wat moet ik doen als ik rook heb ingeademd? (Ben naar de brand

gaan kijken of heb door de rook heen gefietst/gelopen)

Door het inademen van de rook, kunt u wellicht last hebben van hoesten als gevolg van een licht geïrriteerde keel, prikkeling van de ogen en/of van de bovenste luchtwegen of hoofdpijnklachten. Het kan ook benauwdheidsklachten en piepen veroorzaken, maar dit laatste is afhankelijk van de gevoeligheid (bv COPD-patiënten of kinderen zullen hier eerder last van krijgen). In de meeste gevallen gaan deze klachten, na beëindiging van de blootstelling, vanzelf over. Als dit niet het geval is of als u zich zorgen maakt, dan kunt u contact opnemen met uw huisarts. Irritatie van de ogen kan ook verdwijnen door de ogen te spoelen met lauw water. 

3. Ik ben naar de brand gaan kijken, wat moet ik met mijn kleding doen die ik toen aanhad?

Indien u in de rook heeft gestaan, adviseren wij u uw kleding te wassen, om zo brandlucht en roetdeeltjes uit de kleding te verwijderen. 

4. Kan ik onderzocht worden?

Het is niet noodzakelijk om onderzocht te worden, wanneer de gezondheidsklachten na beëindiging van de blootstelling vrijwel direct verdwijnen. Kans op blijvende gezondheidsschade is dan onwaarschijnlijk. Indien de gezondheidsklachten na beëindiging van de blootstelling aan blijven houden, kunt u contact opnemen met uw

huisarts. 

5. Ik heb groenten/fruit in mijn tuin, kan ik die eten?

Eet geen gewassen met zichtbare roetdeeltjes er op. Wij raden aan om uit voorzorg groenten en fruit te schillen of te pellen of te wassen. Gewassen die geteeld worden in kassen waarvan de ramen dicht stonden kunnen gewoon worden genuttigd.

6. Ik heb groenten/fruit gegeten uit mijn tuin, kan ik daar ziek van worden?

Wanneer de betreffende groenten/fruit zichtbaar verontreinigd waren met roet, heeft u mogelijk een licht verhoogd risico gelopen om op lange termijn ziek te worden, als:

  •  de groente/het fruit verontreinigd was met roet;
  •  én u de groente/het fruit niet heeft geschild of gewassen;
  •  én als u er heel veel van heeft gegeten.

Dit geldt niet bij enkele stuks groente/fruit, meestal is dan het risico te verwaarlozen.

7. Mijn kinderen speelden in de tuin/zandbak, moet ik mij zorgen maken?

Nee, vaak gaat het om een kleine hoeveelheid stoffen waaraan uw kinderen kort zijn blootgesteld. De kans op gezondheidseffecten, zoals prikkelende ogen, neus, keel en luchtwegen, leidend tot tranen en hoesten, is erg klein en u hoeft zich dus geen zorgen te maken. Bovendien gaan de klachten voorbij wanneer uw kinderen niet meer aan de rook worden blootgesteld. Maakt u zich ongerust vanwege mogelijke klachten, dan kunt u contact opnemen met uw huisarts. Wij adviseren u om wel de volgende voorzorgsmaatregelen te treffen:

  • Het is verstandig om de speelplekken goed te inspecteren. Roetneerslag op speeltoestellen kan met warm water en zeep worden verwijderd;
  • Grasveldjes, waar gespeeld wordt, kunnen worden gemaaid. Het gemaaide gras kan worden verzameld en afgevoerd als normaal afval;
  • Ook kunt u bij zichtbare roetvervuiling de toplaag van het zand in de zandbak verwijderen en vervangen voor schoon zand. 

8. Er liggen roetdeeltjes op mijn auto en in mijn tuin; wat moet ik doen?

Zichtbare roetdeeltjes op auto’s, tuinmeubilair etc. kunnen worden afgewassen met warm water en zeep. Gras kan worden gemaaid. Kinderen doen vaak hun (vieze) handen of (vieze) dingen in hun mond. Hierbij krijgen ze kleine hoeveelheden grond en stof binnen die aan hun handen is blijven plakken. Geadviseerd wordt om de plekken waar kinderen spelen te inspecteren op de aanwezigheid van roetdeeltjes. Als dit aanwezig is, dan dient dit te worden verwijderd (zie ook het antwoord op vraag 7). 

9. Hoe krijg ik de brandgeur/stank uit mijn huis?

U kunt uw huis ventileren (ramen en deuren open zetten). Het ventilatiesysteem kunt u weer inschakelen (indien van toepassing). Wanneer de brandlucht in de gordijnen en/of kleding zit kunt u deze wassen. 

10. Wat zijn de gezondheidsrisico’s van rook en roet?

De directe gevolgen van het inademen van kleine hoeveelheden rook zijn prikkeling van ogen, neus, keel en luchtwegen, leidend tot tranen en hoesten. Hoe hoger de concentratie rook die u inademt, hoe sneller deze klachten optreden en hoe heftiger u ze ervaart. Deze klachten verdwijnen vaak snel weer zodra u zich in de frisse lucht bevindt en geen rook meer inademt. Bij personen met (over)gevoelige luchtwegen, bijvoorbeeld door astma, kan er een benauwd gevoel en kortademigheid optreden. 

11. Wat is een schadelijke hoeveelheid rook?

Wanneer u rook heeft ingeademd kunt u last krijgen van prikkelende ogen, neus en luchtwegen. Uw ogen kunnen gaan tranen en u kunt gaan hoesten. Hoe meer rook u hebt ingeademd, hoe sneller uw lichaam reageert en hoe langer de klachten duren. Als u denkt aan een schadelijke hoeveelheid rook te zijn blootgesteld, en de klachten van irritatie aanhouden, neem dan contact op met uw huisarts. 

12. Wat zijn de gezondheidsrisico’s van brandgeur/rook?

Directe lichamelijke klachten door rook zijn geurhinder, irritatie van de slijmvliezen van ogen en bovenste luchtwegen, hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid, slapeloosheid of benauwdheid. Deze directe effecten verdwijnen zodra de blootstelling is beëindigd. Bij het voortbestaan van deze klachten kan het beste contact worden opgenomen met de huisarts. Daarnaast kan ervaren geurhinder ook diverse stressafhankelijke gezondheidsklachten (waaronder bezorgdheid) veroorzaken en kan dus leiden tot een mentale belasting. 

13. Kan blootstelling aan rook blijvende gevolgen voor de gezondheid opleveren?

Het is bekend dat éénmalig een zeer grote hoeveelheid rook inademen kan leiden tot aanhoudende luchtwegproblemen. De mogelijkheid van het ontstaan van een overgevoeligheid van de luchtwegen door blootstelling aan rook is voor Nederland voor het eerst in 2007 gerapporteerd door GGD Fryslân in samenwerking met GGD Groningen, na de brand bij chemisch afvalverwerker ATF in Drachten. Tot voor kort werd aangenomen dat een kortdurende herhaalde blootstelling geen blijvende gevolgen heeft. Uit onderzoek bij brandweerpersoneel blijkt dat het anders ligt. Verder neemt bij herhaalde of langdurige blootstelling aan rook waarschijnlijk de kans op longkanker toe. Echter een frequente blootstelling aan rook (meerdere keren per jaar) is voor burgers niet erg waarschijnlijk.

Deel deze pagina: