Brand in voormalig Klooster (Update 11.15 uur)
26 augustus 2012 - 19:06

Inmiddels is gebleken dat er buiten een straal van 5 meter rondom het gebouw géén asbest is aangetroffen. Wel is er rook- en roetoverlast in de directe omgeving, met name voor een tiental woningen in de Beatrixstraat. De daar aangetroffen roetdeeltjes zijn gecontroleerd op aanwezigheid van asbest, maar dat is niet aangetroffen.

Op dit moment wordt met de omwonenden overlegd en per huishouden geïnventariseerd hoe de situatie is en waar eventueel behoefte aan is. Later vandaag zal ook de burgemeester persoonlijk met deze mensen gaan spreken. Besloten is dat de gemeente zal zorgen voor het schoonmaken van de  tuinen. Bewoners hoeven daar dus zelf niet mee aan de slag te gaan.

Communicatie
Voor vragen kunnen mensen nog steeds telefonisch terecht op het centrale nummer van de gemeente 045-5278727

Het laatste nieuws en de belangrijke informatie over maatregelen zijn ook op de website www.onderbanken.nl te lezen.

 

Deel deze pagina: