Blauwalg
08 augustus 2018 - 11:31

  
Zwem alleen op officiële zwemwaterlocaties  
Een laag waterpeil, hoge watertemperatuur en stilstaand water vormen het ideale klimaat voor de  blauwalg. De blauwalgen of blauwwieren zijn cyanobacteriën die eruit zien als wier. Blauwalgen zitten van nature in oppervlakte water, maar bij hoge temperaturen kunnen de blauwalgen tot bloei komen en blauw-groene en/of rode-drijflagen vormen.

Wanneer mensen of dieren in  contact komen met water waarin veel toxische blauwalgen voorkomen, kunnen zij daarvan gezondheidsklachten ondervinden. Deze klachten kunnen zijn jeuk, huiduitslag, maag- en/of darmklachten, hoofdpijn, oog- en oorpijn, afnemende activiteit, duizeligheid, ademhalingsproblemen en kramp. Waterschappen adviseren om contact met het zwemwater waarin blauwalg is geconstateerd te vermijden. 

Waar kun je veilig zwemmen in natuurwater?
Check voor je gaat zwemmen in natuurwater de actuele situatie op zwemwater.nl of via de zwemwaterapp van RWS, provincie en waterschap. Tijdens het zwemwaterseizoen van 1 mei tot 1 oktober worden de officiële  zwemwaterlocaties gecontroleerd op waterkwaliteit.

Deel deze pagina: