Het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Op 1 januari 2012 hebben de 18 gemeenten van Zuid-Limburg besloten om de gemeenschappelijke regeling ‘Veiligheidsregio Zuid-Limburg’ aan te gaan. Voor deze regeling werd een openbaar lichaam in het leven geroepen dat de naam 'Veiligheidsregio Zuid-Limburg' kreeg. Deze organisatie kent drie bestuursorganen:

  • Voorzitter
  • algemeen bestuur
  • dagelijks bestuur

Voorzitter
De voorzitter van de veiligheidsregio wordt bij koninklijk besluit benoemd uit de burgemeesters van de gemeenten in de regio. Ter zake de benoeming wordt het algemeen bestuur gehoord en wordt de Commissaris van de Koning om advies gevraagd. De voorzitter is tevens voorzitter van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur. Op dit moment is mevrouw J.M. Penn-te Strake (burgemeester gemeente Maastricht) de voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

algemeen bestuur

Het algemeen bestuur bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten:

Beek Burgemeester C. van Basten-Boddin
Brunssum (wnd.) Burgemeester G. Leers
Eijsden-Margraten Burgemeester D.A.M. Akkermans
Gulpen-Wittem Burgemeester N.H.C. Ramaekers-Rutjens
Heerlen (wnd.) Burgemeester E. Roemer
Kerkrade Burgemeester J.J.M. Som
Landgraaf Burgemeester R.J.H. Vlecken
Maastricht Burgemeester J.M. Penn-te Strake
Meerssen Burgemeester M.A.H. Clermonts-Aretz
Nuth Burgemeester D.H. Schmalschläger
Onderbanken Burgemeester O.M.T. Wolfs
Schinnen (wnd) Burgemeester L.J.P.M. Frissen
Simpelveld Burgemeester R. de Boer
Sittard-Geleen Burgemeester G.J.M. Cox
Stein Burgemeester M.F.M. Leurs-Mordang
Vaals Burgemeester R.L.T. van Loo
Valkenburg a/d Geul Burgemeester J. Schrijen
Voerendaal Burgemeester W. Houben
   
Secretaris F.C.W. Klaassen (directeur)

 

dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en drie leden. De leden worden uit en door het algemeen bestuur aangewezen. Bij de samenstelling van het dagelijks bestuur geldt het uitgangspunt dat een evenredige geografische verdeling over de regio wordt aangehouden. Als verdeling geldt dat per geografische eenheid volgens de zogenaamde vier politiedistricten van vóór 1 januari 2012 (Maastricht, Kerkrade, Heerlen en Sittard) minimaal één zetel wordt ingevuld.

Het dagelijks bestuur bestaat uit de burgemeesters van de gemeenten:

Maastricht Burgemeester J.M. Penn-te Strake
Heerlen (wnd.) Burgemeester E. Roemer
Kerkrade Burgemeester J.J.M. Som
Sittard-Geleen Burgemeester G.J.M. Cox
   
Secretaris F.C.W. Klaassen (directeur)

 

Directie
De Veiligheidsregio Zuid-Limburg kent een directeur. Daarnaast is er een directie-overleg. Dit wordt gevormd door de commandant brandweer, de directeur publieke gezondheid, de coördinerend gemeentesecretaris, alsmede de politiechef. De directeur adviseert het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Bovendien ziet hij erop toe dat de genomen besluiten worden uitgevoerd. De directeur functioneert als ambtelijk secretaris van de bestuursorganen van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (algemeen bestuur en dagelijks bestuur).

 

P. Buijtels Coördinerend gemeentesecretaris
J. Pattijn Directeur Politie eenheid Limburg
F.C.W. Klaassen Directeur publieke gezondheid / Directeur Veiligheidsregio Zuid-Limburg
G. van Klaveren Commandant Brandweer Zuid-Limburg
   
   
Deel deze pagina: